گایدلاین های عمومی و تخصصی فیزیوتراپی

یکی از امکانات خاص پرتال فیزیوتراپی ایران گایدلاین های عمومی و تخصصی فیزیوتراپی است که بر اساس جدیدترین منابع علمی فیزیوتراپی (شاهد محور) نگارش شده اند و به صورت مرتب بروز رسانی می شوند. گایدلاین های عمومی در واقع آموزش عمومی درمانهای فیزیوتراپی و آموزش نحوه مواجهه با بیماریها و شرایط خاص نظیر جراحی های ارتوپدی و نوروسرجری است. 

گایدلاین های تخصصی در واقع شرح پروتکل های درمانی فیزیوتراپی در بیمارها و شرایط خاص نظیر جراحی ها هستند . با کمک این گایدلاین ها همکاران فیزیوتراپیست می توانند بدون نیاز به مطالعه کتابهای متعدد و صرف وقت زیاد به جدیدترین پورتکل های درمانی دست یابند .

فرم ثبت نظرات

@

نظرات کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است